Firefox PHP

Maksymalna "długość" wiadomości...

Posted by Tom_Tom 
Maksymalna "długość" wiadomości...
January 30, 2013 10:23AM
Witam wszystkich!

Czy są gotowe moduły dla phorum ograniczające możliwość wpisywania większej liczby znaków niż jest zdefiniowane?

Albo czy ma ktoś pomysł jak za pomocą php wprowadzić takie ograniczenie dla dodawanych czy edytowanych postów?

(javascript odpada bo można go wyłączyć a pozatym nie każdy działa w IE)
Re: Maksymalna "długość" wiadomości...
January 30, 2013 03:34PM
Było moduł Phorum 5,1, jednak moduł prawdopodobnie nie będzie działać dla wersji 5,2 bez zmian.
[www.phorum.org]

* Normalnie delegowania w więcej niż jednym forum nie jest zalecane.
Możesz zamieścić swoje pytanie na forum pomocy technicznej w języku angielskim. Idź do [translate.google.com] to ułatwić. Nie mogą być inne lub lepsze odpowiedzi.There was a module for Phorum 5.1, however the module probably will not work for version 5.2 without changes. [www.phorum.org]

*Normally posting in more than one forum is discouraged.
You may want to post your question in the support forum in english. Go to [translate.google.com] to facilitate this. There may be other, or better answers.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login