Firefox PHP

Polish

Posted by regdos.com 
All files from this thread

File Name File Size   Posted by Date  
polish.php 33.7 KB open | download regdos.com 11/05/2005 Read message
polish-cvs_2005_06_03.php 26.5 KB open | download regdos.com 06/03/2004 Read message
polish-5.0.7-dev.php 30.5 KB open | download regdos.com 07/21/2004 Read message
polish-5.0.7.php 30 KB open | download godai 07/27/2004 Read message
polish-5.0.7.php 30 KB open | download godai 07/27/2004 Read message
polish-5.0.7.php 30.8 KB open | download regdos.com 07/28/2004 Read message
polish_5-0-9.php 32.9 KB open | download regdos.com 09/10/2004 Read message
polish_ver_5_0_16.php 24.5 KB open | download Chogata 06/30/2005 Read message
polish-5.0.16.php 33 KB open | download regdos.com 07/05/2005 Read message
Polish
May 01, 2004 02:43PM
T³uamcznie do wersji 5.0.21

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.comEdited 4 time(s). Last edit at 11/05/2005 04:31PM by regdos.
Attachments:
open | download - polish.php (33.7 KB)
Re: polish
May 27, 2004 12:04PM
Swietna robota. Naprawde, pierwsza klasa. Szkoda, ze dopiero teraz sie zorientowalem, bo zdazylem sam przetlumaczyc jakie 3/4 pliku ;)

Pozdrawiam,

Godai


___
Polskie Centrum WebKomiksu
Re: polish
May 31, 2004 10:20PM
O dziêki za dobre s³owo. Jak zauwa¿y³eœ nie da sie zrobiæ jak w oryginale sczególnie s³ów idŸ do:w znaczeniu temat i strona bo raz powinno byc ostatni i a drugi ostatnia tak samo pierwszy i nastêpny i porzedni wiec zast¹pi³em to strza³kami. Musze wrzucic wersje pliku z cvs-a bo na bierz¹c¹ dok³adam t³uamczenie. Zreszt¹ bêdzie ono dopieszczane bo z forum skorzystam.
Re: polish
June 03, 2004 01:26AM
co tu pisaæ. do najnowszej wersji z cvs.
Attachments:
open | download - polish-cvs_2005_06_03.php (26.5 KB)
Polish - update
July 21, 2004 12:11PM
Najnowsza wersja z csv (2004-07-21) + poprawki litrówek, s³ówek, znaczñ, ortów itp. itd.

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Attachments:
open | download - polish-5.0.7-dev.php (30.5 KB)
Re: Polish
July 27, 2004 02:30PM
Zrobi³em now± wersjê do 5.0.7 na podstawie Twojej Regdos. Chyba siê nie gniewasz? ;)

Nie ¶ci±gaæ attachmentu, jest b³±d ;)

___
Polskie Centrum WebKomiksuEdited 1 time(s). Last edit at 07/27/2004 03:00PM by godai.
Attachments:
open | download - polish-5.0.7.php (30 KB)
Re: Polish
July 27, 2004 02:59PM
Skucha, w tamtym by³y dwa b³êdy, wrzucam nowy :)

Pozdrawiam,

Godai

___
Polskie Centrum WebKomiksu
Attachments:
open | download - polish-5.0.7.php (30 KB)
Re: Polish
July 28, 2004 09:36AM
nie gniewam siê bo niby dlaczego. Poczytam sobie co wymy¶li³e¶ i pewnei co¶ uczknê. ¯eby dzia³a³y polskie dni tygodnia pod linuxem musi byæ ustawiony lang na pl_PL bo zauwazy³em, ¿e na swoim forum zrobi³e¶ bez dni tygodnia. POzatym ³adnei czy wysz³o takie czerwonawe.

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Re: Polish
July 28, 2004 01:39PM
Kolejna wersja t³umaczenia. Tym razem zawar³em w niej propozycje kolegi Godai choæ nie wszystkie. Sporo porawek gramatycznych, ortów, ujednolicenie wykorzystywanych s³ów np. usuñ/skasuj itp. itd., rozwi±zanie problemu co wpisaæ w locale ¿eby by³y polskie dni tygodnia, dodanie meta.

Godai niestety opar³e¶ siê na wersji 5.0.5, a tam by³o sporo konkretnych b³êdów znaczeniowych w t³umaczeniu w szczególno¶ci odnosnie dzia³ania na grupach.

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Attachments:
open | download - polish-5.0.7.php (30.8 KB)
Re: Polish
August 17, 2004 10:23AM
RegDOS, g³upia sprawa...

Ostatnio siê mnie user zapyta³, co to jest DST.

Zapomnieli¶my (oba haniebnie) o przet³umaczeniu DST (Daylight Saving Time) na "czas letni".

Trzeba pamietaæ przy kolejnejj wersji.

Pozdrawiam,

Godai


___
Polskie Centrum WebKomiksu
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login