Firefox PHP

Polish 5.1.x + mods + 5.2.XX

Posted by regdos.com 
Re: Polish 5.1.x + mods
November 29, 2009 04:29PM
czy nie można tlumaczenia zamiescic w jednym pliku rar lub zip?
Re: Polish 5.1.x + mods
November 29, 2009 05:44PM
To nie jest pytanie. Twój problem nie jest jasne.


Maurice Makaay
Phorum Development Team
my blog linkedin profile secret sauce
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login