Firefox PHP

Polish 5.1.x + mods + 5.2.XX

Posted by regdos.com 
Polish 5.1.x + mods + 5.2.XX
January 15, 2006 05:55PM
Kompletne t³umaczenie aktualnej wersji phorum w 2 stronach kodowych UTF-8 i ISO-8859-2

Od wersji 5.1.x zalecane u¿ywanie kodowania UTF-8 z uwagi na wykorzystywanie funkcji w php, które nei obs³uguj± ISO.

W przypadku nowej instalacji nie ma problemu, natomiast w przypadku aktualizacji z wersji ISO na UTF8 nale¿y przekonwertowac ca³± bazê oraz dodatkowo przekonwertowaæ pole meta tabeli messages z uwagi na to, ¿e dane w tym polu s± serializowane, a przy konwersji z iso na utf zmienia siê rozmiar bajtów znaków. Szczegó³owy opis dodam wkrótce.

Je¿eli kto¶ chcia³by jednak pracowac z ISO prosze poczytaæ w±tek: [www.phorum.org] tam znajduje siê opis co i jak.


Oprócz pliku g³ównego phorum s± te¿ t³uamczenia modu³ów: editor_tools, forum_jumpmenu, new_count, onlineusers, readable_dates, spellchecker


Wszystkie pliki znajduj± sie pod adresem: [regdos.com]
Prosze nie zapomnijcie po ¶ci±gniêciu skasowaæ rozszerzenia .txt a zostawiæ .php

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.comEdited 2 time(s). Last edit at 11/12/2007 11:24PM by regdos.
Re: Polish 5.1.x + mods
January 16, 2006 09:32AM
No, swietna robota.

___
Polskie Centrum WebKomiksu
Re: Polish 5.1.x + mods
January 16, 2006 09:44PM
tylko locale trzeba zmieñ z pl_PL na samo pl, Bo przy walidacji RSS to i tak samo wyjdzie .
Re: Polish 5.1.x + mods
January 16, 2006 10:39PM
jak zmienisz na pl to bêdziesz mia³ wszystkie daty s³ownie i inne rzeczy zwiazane z jêzykiem po Angielsku. pl_PL jest prawid³owy dlatego, ¿e funkcje php korzystaja z ustawieñ linuxa, a tam w ten sposób definiuje siê ustawienia lokalne ze znakiem "_", a plk gdy to jest serwer na Widnows.
Kwestia rss-a to juz inna bajka kolejna rzecz do track-a

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.comEdited 2 time(s). Last edit at 01/17/2006 12:17AM by regdos.
Re: Polish 5.1.x + mods
March 27, 2006 05:26PM
Zapraszam na polsk± grupe dyskusyjn± phorum:
[groups.google.pl]?
Re: Polish 5.1.x + mods
April 11, 2006 12:48AM
a po co ?
Je¶li ju¿ chcemy miec takei co¶ to nale¿y poprosiæ o utworzenei forum jêzykowego tutaj.

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Re: Polish 5.1.x + mods
April 13, 2006 03:25PM
Szczególnie, ¿e pustki tam ziej± ;)

___
Polskie Centrum WebKomiksu
Re: Polish 5.1.x + mods
April 27, 2006 08:39PM
Czesc. Oj to mam spory error jak na moje mozliwosci. Chcialem zrobic upgrade z 5.0.21 do 5.1.1 i cosik nie dziala mi z tymi jezykami. Mozecie pomoc na cos takiego:

Warning: htmlentities(): charset `US-ASCII' not supported, assuming iso-8859-1 in /home/b214/www/forum/common.php on line 337

Parse error: parse error, unexpected $ in /home/b214/www/forum/cache/tpl-default-header-toplevel_stage2-0f658a27ac7c56f73e00a75d1a04bb57.php on line 729

Pozdrawiam. Irek.
Zapraszam na [www.jkw.pl]
Strona domowa Sierściuchów: [www.siersciuchy.pl]
Re: Polish 5.1.x + mods
April 27, 2006 09:56PM
Czesc. Wielkie podziekowania dla Tomka za szybka reakcje i wydatna pomoc.

Pozdrawiam. Irek.
Zapraszam na [www.jkw.pl]
Strona domowa Sierściuchów: [www.siersciuchy.pl]
Re: Polish 5.1.x + mods
May 12, 2006 01:26AM
Panowie musimy sie postarac o wlasne forum , w naszym jezyku.
a tymczasem zapraszam na prowizoryczne forum :
[users.nethit.pl] (rejestracja nie potrzebna)Edited 1 time(s). Last edit at 05/12/2006 01:32AM by Szymek.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login